Intro

Stemwijzers zijn er te kust en te keur. Voor milieubeschermers, voor ondernemers, voor jongeren. Wie het Reformatorisch Dagblad leest, ís waarschijnlijk al van plan op een christelijke partij te stemmen. Voor hen maakte de Haagse redactie de Christelijke Stemwijzer 2017. Passen uw opvattingen het best bij CDA, ChristenUnie of SGP? Test het in 10 minuten via 20 stellingen en ontdek de CDA’er, CU’er of SGP’er in uzelf.

Bij het invullen van deze stemwijzer zijn de volgende zaken van belang:

  • Uw anonimiteit is volstrekt gewaarborgd. De redactie zal geen enkele poging ondernemen om u op het spoor te komen via het IP-adres van uw computer en u ook niet benaderen voor een toelichting.
  • Beschouw deze stemwijzer hoogstens als een suggestie op welke partij u zou kúnnen stemmen. De twintig stellingen die de RD-redactie koos, vormen immers een sterke reductie van álle plannen die partijen hebben. Misschien meet u partijen wel aan geheel andere criteria, zoals langetermijnvisies of daadkracht, die in deze stemwijzer niet verdisconteerd zijn. Daarom is deze stemwijzer slechts bedoeld als “een” hulpje om te bepalen of uw opvattingen het meest overeen komen met die van CDA, ChristenUnie of SGP. Niet minder en niet meer. Gebruik hem, maar wel met een korreltje zout.

Start stemwijzer